Мактабда касб ўрганаётган ёшлар

Президентнинг халққа мурожаатномасида мактаб ўқувчиларини хорижий тиллар ва касб-ҳунарга ўргатиш заруратини айтган эди. Таълим  сифатини  кўтариш  бугунги  куннинг  долзарб  муаммоларини  бири  бунинг учун  албатта  мактабларда  ўқувчиларнинг етарли  билим олишлари  учун шарт-шароитлар  яратиб  бериш  зарур. Туман ва маҳаллаларнинг хусусиятидан келиб чиқиб, ўқувчилар мактабизда  тикувчилик  ва компьютерга  техник хизмат  кўрсатиш   ишчи касбларга ўргатилиши режалаштирилди.

Мактабда  замонавий  компьютер  тўпламлари  орқали мактаб  уқувчилар  компьютер  технологиялари  ердамида  эгаллаган  билимларини  мустахкамлаш  интернет  тармоғи  таълимга  оид  сайтлар  кушимча  билим  олиш  имкониятларига  эга  булган  билимларини  олади , шу  сабабли махаллий давлат  хокимияти асосий диққат-эътиборини  умумтаъилм  мактабларининг  моддий — техника базасини  мустахкамлаш  , таълим  сифатини оширишга  каратилган .

Шу  мунособат  билан   мактабимизда  семинар  ташкил  этилди  унда  юқори синф ўқувчилари  мактабда хорижий тиллар  ҳамда  тикувчилик,  компьютер хизмати каби йўналишларни ўрганмоқда.

Хорижий  тиллар  йўналишида   инглиз  тили ўқитувчиси  Б.Умарова , Немис  тилини  ўрганишга  С.Турсунова , касб-ҳунар йўналишининг тикувчилик  касби  бўйича  Д.Жарилкасинова , компьютерга  техник хизмат  кўрсатиш  йўналиши  бўйича  Ф.Тухмуратов  маҳоратли  дарс  ташкил  этиб   кўрсатиб  берди  .